• Câu hỏi: Cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn ntn ah

  Dược hỏi Bùi Tiến Long đến Thành Vinh trên 13 Th4 2018.
  • Hình chụp: Nguyễn Thành Vinh

   Nguyễn Thành Vinh Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Khi vi khuẩn chịu một áp lực với kháng sinh lâu ngày, vi khuẩn sẽ thay đổi một số cấu trúc nhất định, sự thay đổi này nhằm mục đích làm giảm áp lực kháng sinh lên vi khuẩn. Các cấu trúc thay thế này giữ vai trò hết sức quan trọng của vi khuẩn, làm cho vi khuẩn kháng lại các kháng sinh theo 03 cơ chế như sau:
   1. Thay đổi các đích tác dụng của kháng sinh làm cho thuốc không có điểm đến để phát huy tác dụng.
   2.Thay đổi tính thấm của thành tế bào vi khuẩn làm cho nồng độ kháng sinh xâm nhập vào tế bào không đủ để diệt vi khuẩn.
   3. Thay đổi đóng vai trò như một tổ chức sản xuất ra emzyme nhằm phá huỷ cấu trúc của kháng sinh làm kháng sinh mất hoạt tính.

   Trong quá trình đấu tranh sinh tồn giữa sống và chết, vi khuẩn sẽ tìm mọi cách để tồn tại và điều đó thể hiện bằng việc ngày càng nhiều loại vi khuẩn kháng lại với nhiều loại kháng sinh đó em. Để giảm bớt tình trạng kháng kháng sinh ta nên xác định nguyên nhân bệnh trước, khi sử dụng kháng sinh và nên sử dụng kháng sinh khi có chỉ định của BS nha em.

Các bình luận