• Câu hỏi: xin nhà khoa học cho em hỏi cơ chế của vi khuẩn kháng lại kháng sinh

  Dược hỏi Trần Võ Anh Minh đến Thành Vinh trên 6 Th4 2018.
  • Hình chụp: Nguyễn Thành Vinh

   Nguyễn Thành Vinh Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Khi vi khuẩn chịu một áp lực với kháng sinh lâu ngày, vi khuẩn sẽ thay đổi một số cấu trúc nhất định, sự thay đổi này nhằm mục đích làm giảm áp lực kháng sinh lên vi khuẩn. Các cấu trúc thay này giữ vai trò hết sức quan trọng của vi khuẩn làm cho vi khuẩn kháng lại các kháng sinh theo 03 cơ chế như sau:
   1. Thay đổi các đích tác dụng của kháng sinh làm cho thuốc không có điểm đến để phát huy tác dụng.
   2.Thay đổi tính thấm của thành tế bào vi khuẩn làm cho nồng độ kháng sinh xâm nhập vào tế bào không đủ để diệt vi khuẩn.
   3. Thay đổi đóng vai trò như một tổ chức sản xuất ra emzyme nhằm phá huỷ cấu trúc của kháng sinh làm kháng sinh mất hoạt tính.

   Các thay đổi này sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác khi vi khuẩn ngoài ra một số vi khuẩn nhận các sự thay đổi vầ cấu trúc kháng kháng sinh của vi khuẩn khác làm hàng rào bảo vệ cho mình. Trong một số trường hợp nếu vi khuẩn không tiếp xúc với áp lực kháng sinh nữa theo thời gian một số cơ chế trên sẽ bị mất đi lúc đó vi khuẩn trở lại trạng thái ban đầu nên không kháng thuốc nữa.

Các bình luận