• Câu hỏi: Cho em hỏi vi khuẩn kháng thuốc mạnh nhất là gì ạ?

    Asked by 234a1823 to Thành Vinh on 4 Th4 2018.
    • Hình chụp: Nguyễn Thành Vinh

      Nguyễn Thành Vinh answered on 4 Th4 2018:


      Vi khuẩn kháng thuốc mạnh nhất là loại vi khuẩn kháng hầu hết các thuốc hiện tại đang sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng năng, nhưng để xác định xem vi khuẩn đó kháng bao nhiêu loại thuốc thì ta cần phải khảo sát xem, bằng việc nuôi cấy vi khuần đó và làm các kháng sinh mới biết được em ah. Hiện nay một số loại vi khuẩn đa kháng thuốc có thể gây nguy hiễm đến tính mạng con người như: Acinetobacter spp, Escherichia coli siêu kháng….

Các bình luận