• Câu hỏi: Thầy nghĩ thế nào về việc du học về bộ môn của mình?

    Dược hỏi Thế Kiều đến Quốc Đạt trên 4 Th4 2018.
    • Hình chụp: Vũ Quốc Đạt

      Vũ Quốc Đạt Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Chắc em muốn hỏi về cơ hội du học khi làm trong bộ mon truyền nhiễm :v. Nhìn chung mình thấy cơ hội du học trong lĩnh vực này rất rộng mở vì đây là một vấn đề lớn của các nước đang phát triển nên các tổ chức quốc tế rất quan tâm đến việc xây dựng nguồn lực tại chỗ để có thể ứng phó với đại dịch nếu xảy ra. Các quỹ từ thiện và học bổng lớn nhất thế giới hầu như đều có cơ hội học bổng cho các nước đang phát triển cho chuyên ngành này 🙂

Các bình luận